02 Paperityöt

Paperityöt

Mitä papereita me tarvitsemme projektiin? Netissä vaeltelun tuloksena löysimme pitkän listan tarvittavia papereita.

 • pääpiirustukset
 • asemapiirustus
 • pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset
 • rakennesuunnitelmat
 • LVI-suunnitelmat edlekarna.cz
 • sähkösuunnitelmat
 • rakennuslupahakemus selvitys
 • rakennuspaikan hallinta- tai omistusoikeudesta
 • tonttikartta / virallinen karttaote
 • rakennushankeilmoitus lisälehtineen
 • selvitys ulkoväreistä ennakkoluvat ja lausunnot, jos sellaisia on

Suunnitelmat ovat rakentamisen perusta

Miten selviämme kaikesta paperien täyttämisestä? Meillä ei ollut aikaisempaa kokemusta ja epäusko oli vallata meidät. Tarvitsimme apua.

Lomakkeiden täyttäminen vaatii asiantuntemusta.

Rakennusmestari Rundgren auttoi meitä rakentamiseen kuuluvien suunnitelmien tutkimisessa sekä erilaisten liittymissopimuksien tekemisessä. Tarvitsemmehan jo työmaalle sähköä, vesi- ja viemäriliittymätkin pitää olla sovittuna ajoissa. Muita tarvittavia sopimuksia ovat liittymäsopimus, tele- ja kaapelitelivisioverkkosopimukset ja tarvittaessa kaukolämpösopimus.